Consultoria de negoci

  Serveis de consultoria comptable, fiscal i jurídic. El nostre concepte d’assessorament va molt més enllà de facilitar el compliment d’obligacions legals i tributàries. Sabem que els nostres clients necessiten tenir garanties de confidencialitat, privacitat i protecció de dades, així com el suport pel que fa a factors clau en l’estratègia del seu negoci. També […]

Mediació

  El servei de mediació vol donar recolzament als clients assessorant en tots els aspectes que siguin necessaris per resoldre els seus conflictes i/o necessitats de forma eficient. La mediació amb la filosofia del desenvolupament de mitjans alternatius de resolució de conflicte que es fonamenta en la creença de que és necessari cooperar per conscienciar […]

Negociació

Servei de negociació La nostra metodologia en la negociació és partir d’objectius comuns i no de posicions, mostrar credibilitat,respecte, honradesa i ètica, per crear un ambient propici per a les parts . La nostra tasca és contribuir a garantir un bon procés de negociació, com pot ser l’escolta activa, la diversitat d’alternatives o les preguntes. És […]

Formació

Formació adaptada  a les necessitats de l’empresa o dels professionals, aportant valor a les empreses i solució formativa en la gestió de l’empresa. Desenvolupament d’un pla de formació és comptar amb una visió complerta de les necessitats col·lectives e individuals en l’organització i un pla específic que doni resposta a les necessitats d’aprenentatge i desenvolupament de […]