Formació

Formació adaptada  a les necessitats de l’empresa o dels professionals, aportant valor a les empreses i solució formativa en la gestió de l’empresa.

Desenvolupament d’un pla de formació és comptar amb una visió complerta de les necessitats col·lectives e individuals en l’organització i un pla específic que doni resposta a les necessitats d’aprenentatge i desenvolupament de les persones.