Mediació

 

El servei de mediació vol donar recolzament als clients assessorant en tots els aspectes que siguin necessaris per resoldre els seus conflictes i/o necessitats de forma eficient.

La mediació amb la filosofia del desenvolupament de mitjans alternatius de resolució de conflicte que es fonamenta en la creença de que és necessari cooperar per conscienciar a la societat en general i a les empreses en particular de les avantatges de la resolució eficient del conflicte.

La missió és oferir alternatives i  ajudar a arribar a compromisos consensuats, amb perspectiva integral, establint prioritats per accelerar la materialització dels resultats i captura d’oportunitats de millora en tots els àmbits de forma àgil i adaptable.

En mediació els tipus de conflictes empresarials que treballem són:

  • entre socis.
  • en empreses familiars.
  • entre la seu central i les seves delegacions.
  • entre caps de departament i/o subordinats.
  • entre empreses i proveïdors o clients.
  • Reclamacions a empreses insolvents.
  • Entre companys.
  • Desacords contractuals.
  • Renegociació de deutes.
  • Responsabilitat contractual i extracontractual.