Negociació

Servei de negociació

La nostra metodologia en la negociació és partir d’objectius comuns i no de posicions, mostrar credibilitat,respecte, honradesa i ètica, per crear un ambient propici per a les parts .

La nostra tasca és contribuir a garantir un bon procés de negociació, com pot ser l’escolta activa, la
diversitat d’alternatives o les preguntes.

És necessari, conèixer bé quines són les necessitats a l’hora de negociar i distingir-les dels desitjos i objectius.

En l’empresa estem sempre negociant. Dependrà del tipus de negociació (contractes a proveïdors, contractes amb clients, contractes amb distribuïdors, negociacions salarials, etc.).